نوشته‌های این‌جا صرفن دیدگاه نگارنده بوده و لزومن مورد تایید اسلام نیست!

تصویر تو را بهار باید بکشم

مطلب تیتر یک را این‌جا بخوانید

پیوندها

تبادل لینک برای من معنی ندارد! پیوندهای این‌جا خانه‌های مجازی‌ای است که به دیگران توصیه می‌کنم ببینند. وبلاگ‌هایی که فعال نباشند را توصیه نخواهم کرد. به طور طبیعی پیشنهادها ثابت نخواهد ماند...


منظره افکار (برادر / طلبه /مشاور)

تُنگِ تَنگ (هم‌سر / شاعر / طبیب)

اشراق (طلبه / هم‌کار / خطاط)

خارج از چارچوب (رفیق دوران کافه باران)

ماه ی (طلبه ماهی)


و آخِرُ دعوانا اَن الحمدُ لله رب العالمین...